Adwokat Agnieszka Piasecka

Agnieszka „Aga” Piasecka jest polskojęzycznym prawnikiem na Florydzie i może Ci pomóc w przygotowaniu dokumentów prawnych w języku polskim lub tłumaczeniu amerykańskich dokumentów prawnych na język polski. Agnieszka Piasecka oferuje dla swoich klientów także usługi notarialne osobiście lub online (przez Internet) oraz może pomóc w uzyskaniu klauzuli/certyfikatu apostille do Polski.

Aby uzyskać pomoc w tworzeniu i/lub tłumaczeniu dokumentów prawnych, poświadczeniu notarialnym lub uzyskaniu certyfikatu/klauzuli apostille dla Polski, zadzwoń pod: 727-538-4171 / 813-786-3911 / 303-475-7212 lub odwiedź: PiaseckaLaw.com

Deeds, Deed, Quit Claim Deed, Quitclaim deed, Lady Bird Deed, Enhanced Life Estate Deed, Akty przenoszące prawa własności do nieruchomości, własnośc do nieruchomości, prawo nieruchomosci, Polscy Adwokaci, Polscy Prawnicy, Polskojęzyczny prawnik, polskojęzyczny adwokat, Polski, Prawnik, Adwokat, Florida, Floryda, US, USA, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Clearwater

Deeds / Akty przenoszące prawo własności do nieruchomości

Polski Adwokat w Clearwater na Florydzie, Agnieszka Piasecka, może pomóc w przygotowaniu i notaryzacji przez internet / online aktów przenoszących prawo własności: Quit Claim Deeds oraz Lady Bird Deeds / Enhanced Life Estate Deeds.

Deeds, Deed, Quit Claim Deed, Quitclaim deed, Lady Bird Deed, Enhanced Life Estate Deed, Akty przenoszące prawa własności do nieruchomości, własnośc do nieruchomości, prawo nieruchomosci, Polscy Adwokaci, Polscy Prawnicy, Polskojęzyczny prawnik, polskojęzyczny adwokat, Polski, Prawnik, Adwokat, Florida, Floryda, US, USA, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Clearwater

Q & A / Pytania i odpowiedzi na temat deeds / aktów przenoszących prawo własności do nieruchomości

Co to oznacza w prawie Florydy termin „deed”?

Termin „Deed” to dokument, który sporządza się w celu przeniesienia prawa własności do nieruchomości. W Polsce do tego celu używany jest akt notarialny, który można później zarejestrować w księgach wieczystych. Na Florydzie, deed rejestrowany jest w sądzie i stanowi dokument publiczny, do którego każdy może uzyskać dostęp poprzez internet lub w sądowej bazie komputerowej. Są różne rodzaje deed w zależności od gwarancji jakich udziela nabywcy właściciel nieruchomości. Jeżeli nieruchomość nabywana jest na rynku prywatnym od poprzedniego właściciela nieruchomości, to zwykle podpisywany jest General Warranty Deed, który zawiera najwięcej gwarancji dla kupującego. Jeżeli natomiast nieruchomość nabywana jest od banku, który przejął nieruchomość przez foreclosure lub na aukcji, wówczas najczęściej spotykaną formą jest Special Warranty Deed, który zawiera ograniczone gwarancje dla kupującego. W przypadku darowizny lub przenoszenia własności nieruchomości pomiędzy członkami rodziny, najpopularniejszą formą deed jest QuitClaim Deed, który nie zawiera żadnych gwarancji dla nabywcy co do jakości tytułu własności, a jedynie oświadczenie, że osoba podpisująca deed przenosi na nabywcę cały swój udział w prawie własności nieruchomości. Termin deed używany jest w odniesieniu do nieruchomości, natomiast dokumenty potwierdzające własność innych składników mogą mieć inną nazwę np. „Certificate”.

Czy podpisanie „deed” wymaga określonej formy?

Prawo Florydy wymaga aby deed miał określoną treść i był podpisany w obecności notariusza i dwóch świadków. Oryginał dokumentu należy następnie zarejestrować w sądzie właściwym według lokalizacji nieruchomości. Rejestracja tego dokumentu w sądzie służy jako zawiadomienie do wszystkich potencjalnych nabywców, że udział we własności danej nieruchomości (cały lub częściowy) został przeniesiony na inną osobę. Niezarejestrowanie dokumentu w sądzie nie powoduje automatycznie jego nieważności, ale może doprowadzić do wielu komplikacji w przypadku późniejszego przeniesienia prawa własności, w tym jego unieważnienia, jeżeli późniejszy nabywca nie wiedział o istnieniu deed, gdyż nie był on zarejestrowany i działał w dobrej wierze.

Co to jest „Lady Bird Deed”?

Generalnie, termin „Deed” to dokument, który sporządza się w celu przeniesienia prawa własności do nieruchomości. „Lady Bird Deed”, inaczej zwany “Enhanced Life Estate Deed” to specjalny rodzaj deed przenoszącego prawo własności nieruchomości po śmierci z prawem dożywocia. Osoba podpisująca Lady Bird Deed zachowuje pełną kontrolę nad nieruchomością do końca swojego życia, ale po jej śmierci prawo własności przechodzi automatycznie na nowych właścicieli bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego. Prawo własności do nieruchomości jest zatem podzielone na dwa okresy: pierwszy – prawo własności dotychczasowego właściciela, które wygasa z chwilą jego śmierci i drugi – prawo własności nowego właściciela, które rozpoczyna się po śmierci poprzedniego właściciela nieruchomości z mocy prawa i nie wymaga przeprowadzania postępowania spadkowego. Pierwotny właściciel, który zachowuje prawo dożywocia, to tzw. „life tenant”, natomiast nowy właściciel przejmujący własność po jego śmierci to tzw. „remainderman”. Lady Bird Deed to bardzo popularny dokument sporządzany najczęściej w celu przeniesienia własności nieruchomości pomiędzy najbliższymi członkami rodziny (np. z rodziców na dzieci). Największą zaletą tej formy podziału własności nieruchomości jest to, że osoba przepisująca w ten sposób własność nieruchomości, zachowuje nad nią pełną kontrolę do końca życia i może w każdej chwili zmienić zdanie bez konieczności uzyskania zgody nowego właściciela, natomiast osoby przejmujące własność po jej śmierci unikają postępowania spadkowego. Kolejną zaletą tej formy przeniesienia własności jest ochrona przed Medicaid, który ma prawo zastawu na nieruchomości na poczet spłaty rachunków medycznych i kosztów opieki społecznej pokrytych przez Medicaid.

Czy „Lady Bird Deed” wymaga określonej formy prawnej?

Lady Bird Deed to dość skomplikowany dokument prawny wymagający specyficznej treści i formy prawnej, w celu jego sporządzenia zalecam zatem skontaktowanie się z doświadczonym prawnikiem. Dokument ten podpisywany jest tylko przez obecnego właściciela nieruchomości w obecności notariusza i dwóch świadków. Przyszły nabywca tytułu własności nie musi składać podpisu ani być obecny przy podpisaniu tego dokumentu.

Kto podpisuje deed?

Deed podpisuje tylko właściciel nieruchomości w obecności notariusza i dwóch świadków. Nabywca nie musi być obecny przy podpisaniu dokumentu.

Czy można podpisać deed w obecności notariusza internetowego/online?

Tak. Od 1 stycznia 2020 możliwe jest na Florydzie notaryzowanie podpisu przez internet / online przy spełnieniu pewnych warunków przez wykwalifikowanego notariusza posiadającego uprawnienia do notaryzacji na odległość (tzw. Remote Online Notary / RON). Notariusz internetowy korzysta ze specjalnego programu internetowego, który potwierdza tożsamość klienta sprawdzając autentyczność przedstawionego dokumentu, porównując zdjęcie wykonane kamerą internetową ze zdjęciem na dokumencie tożsamości oraz zadając szereg osobistych pytań, na które klient musi udzielić poprawnej odpowiedzi. Do notaryzacji internetowej, klient nie musi być obecny na terenie Florydy, ale musi być obywatelem USA i posiadać numer social security.

Deeds, Deed, Quit Claim Deed, Quitclaim deed, Lady Bird Deed, Enhanced Life Estate Deed, Akty przenoszące prawa własności do nieruchomości, własnośc do nieruchomości, prawo nieruchomosci, Polscy Adwokaci, Polscy Prawnicy, Polskojęzyczny prawnik, polskojęzyczny adwokat, Polski, Prawnik, Adwokat, Florida, Floryda, US, USA, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Clearwater

Aby uzyskać pomoc w tworzeniu i/lub tłumaczeniu dokumentów prawnych, poświadczeniu notarialnym lub uzyskaniu certyfikatu/klauzuli apostille dla Polski, zadzwoń pod: 727-538-4171 / 813-786-3911 / 303-475-7212 lub odwiedź: PiaseckaLaw.com

Deeds, Deed, Quit Claim Deed, Quitclaim deed, Lady Bird Deed, Enhanced Life Estate Deed, Akty przenoszące prawa własności do nieruchomości, własnośc do nieruchomości, prawo nieruchomosci, Polscy Adwokaci, Polscy Prawnicy, Polskojęzyczny prawnik, polskojęzyczny adwokat, Polski, Prawnik, Adwokat, Florida, Floryda, US, USA, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka, Clearwater